Eğitim Fak. C Blok Yemekhanesi Tadilatı

İşin Adı Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blok Yemekhanesi Tadilatı
İhale Edildiği Tarih 06.04.2018
İşe Başlama Tarihi ---
İş Bitirme Tarihi ---
Geçici Kabul Tarihi ---
Kesin Kabul Tarihi ---
Sözleşme Bedeli ---
Yüklenici Firma ---

 

  •  Proje Görüntüleri:

 Yemekhane Tadilati 1

Yemekhane Tadilati 2

Yemekhane Tadilati 3

Yemekhane Tadilati 4

Yemekhane Tadilati 5

Yemekhane Tadilati 6

  

Rev. Tar.: 10.04.2018