İşin Adı Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi İle Meslek Yüksekokulu Yerleşkelerinin Çevre Düzenlemesi İşi
İhale Edildiği Tarih 04.02.2011
İşe Başlama Tarihi 21.03.2011
İş Bitirme Tarihi 21.12.2012
Geçici Kabul Tarihi 26.11.2012
Kesin Kabul Tarihi 26.11.2013
Sözleşme Bedeli 2.795.000 TL
Yüklenici Firma Çelintaş İnşaat Enerji Sanayi ve Tic Ltd.Şti.