• Görevlerimiz;

Yüksek öğretim kurumlarının idari teşkilatı ve görevlerine ilişkin 124 sayılı K.H.K de Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri tanımlanmıştır. Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın  bu çerçevede görevleri ; 

  • Üniversitemizin önceliklerinin ve ihtiyaçlarının tespit edilerek üst makamlara bildirilmesi,
  • Teknik inceleme ve projelendirme gerektiren her türlü işlerin fizibilite raporlarının hazırlanması,
  • Üniversitemizin yıllık yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlanması,
  • Yapılacak her türlü bina ve onarımların yaklaşık maliyetlerinin , ihale evraklarının hazırlanması , işin her türlü kontrolü , hakediş ve kabul işlemlerinin yapılması,
  • Üniversitemiz merkez kampusu ve çevre ilçelerdeki fakülte ve yüksekokulların ;
  • İhtiyacı olan okuma salonları , derslikler , dershaneler , amfiler , konferans salonları , yataklı sağlık   merkezleri , öğrenci kantin ve lokantaları , toplantı , sinema ve tiyatro salonları , kapalı ve açık spor salon ve sahaları , eğitim yerleri vb bina ve mekanların projelendirilip , ihale , yapım sürelerindeki işlerin yürütülmesi,
  • Su , kanalizasyon , elektrik , haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik alt ve üstyapı çalışmaların yürütülmesi,
  • Kalorifer , kazan dairesi , soğuk oda , jeneratör , havalandırma sistemleri , telefon santrali ve asansörlerin işletilmesini  sağlamak , bakım ve onarımlarının yapılması yada yaptırılması,
  • Peyzaj çalışmalarının planlanması ve uygulanması , orman sahalarının bakım ve ıslahının yapılması.